Oddziały przedszkolne

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który zakłada, aby oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych znajdowały się coraz częściej. Środki mają wspomóc wyposażyć, zmodernizować i przystosować pomieszczenia w szkołach dla dzieci w wieku przedszkolnym. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są coraz bardziej potrzebne, a wynika to ze zmian prawnych wprowadzonych w ostatnim czasie. Pomieszczenia muszą być przystosowane do coraz młodszych dzieci, nawet 3-4 letnich. Realizatorem projektu w ramach poddziałania 9.1.1 jest firma Moje Bambino, która zajmuje się pozyskaniem środków.

Nazwa: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k.

Adres: Graniczna 46 93-428 Łódź

Adres www: www.poznajmyonz.pl